Selecteer een taal: Nederlands Frysk

Prijsplannen

eduFrysk Lite eduFrysk Premium
Community    
Woordenboek    
Games    
Lesplannen Enkele Alles
Lessen Enkele Alles
gratis 9,95 per maand

courseMondelinge cursus

Voor een mondelinge cursus kunt u terecht op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)